Το νησί είναι μέτριου μεγέθους και σε όλη την έκταση υπάρχουν δεκάδες πανέμορφα Χωριά και οικισμοί. Τα περισσότερα από αυτά ακόμα και σήμερα διατηρούν τον αυθεντικό παραδοσιακό τους χαρακτήρα, προσφέροντας στον επισκέπτη ένα αληθινά εντυπωσιακό θέαμα. Η αρχιτεκτονική των Κυθήρων έχει επιρροές από την Πελοπόννησο στο βόρειο τμήμα, και από την Κρήτη στον νότιο, με αποτέλεσμα ένα εξαιρετικά ποικίλο και ενδιαφέρον πολιτισμικό πεδίο.